• Mení existujúci Wi-Fi signál na silnejší, rýchlejší a spoľahlivejší
  • Zvyšuje rýchlosť sťahovania a odosielania
  • Dá sa zapojiť kdekoľvek v dome
  • Eliminuje zóny bez pokrytia Wi-Fi signálom
  • Jednoduchá inštalácia
  • Funkcia WPS
  • Finančne dostupný pre všetkých!