ODDIEL 1 – ČO ROBÍME S VÁŠMI INFORMÁCIAMI?

Pri kúpe niečoho z nášho obchodu v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete, napríklad vaše meno, adresu a e-mailovú adresu.

Pri prehliadaní našich stránok tiež automaticky dostávame adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa o vašom prehliadači a operačnom systéme. E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vašim súhlasom vám môžeme posielať e-maily o našich stránkach, nových produktoch a službách a ďalších aktualizáciách.

Vyhradzujeme si právo sprístupniť a sprístupniť akékoľvek osobné informácie, ktoré súvisia alebo poskytujete vy, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným vládnym úradníkom, pretože podľa nášho jediného a absolútneho uváženia považujeme za potrebné dodržať platné právne predpisy alebo na požiadanie akýkoľvek vládny subjekt alebo agentúru ,

ODDIEL 2 – SÚHLAS

Ako získaš môj súhlas?

Ak nám poskytnete osobné informácie na dokončenie transakcie, overenie svojej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie dodávky alebo vrátenie nákupu, súhlasíte s tým, že budeme zhromažďovať vaše osobné údaje a používať ich len z tohto konkrétneho dôvodu.

Ak požiadame o vaše osobné informácie zo sekundárneho dôvodu, napríklad z marketingu, požiadame vás priamo o váš výslovný súhlas alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete nám kedykoľvek odvolať súhlas s tým, aby sme vás mohli kontaktovať, aby ste mohli naďalej zhromažďovať, používať alebo zverejňovať vaše informácie, a to kedykoľvek nás kontaktovaním na adrese https://www.wifiduoboost.sk/kontakt-sk/

ODDIEL 3 – ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušujete naše podmienky poskytovania služby.

ODDIEL 4 – PLATBA

Všetky brány priamych platieb dodržiavajú štandardy stanovené organizáciou PCI-DSS, ktoré riadi Rada bezpečnostných štandardov PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné zaobchádzanie s informáciami o kreditných kartách našou stránkou a jej poskytovateľmi služieb.

ODDIEL 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Všeobecne platí, že poskytovatelia tretích strán, ktorí používame, zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby im umožnili poskytovať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, napríklad platobné brány a ďalší spracovatelia platobných transakcií, však majú vlastné zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s informáciami, ktoré im musíme poskytnúť pri transakciách súvisiacich s nákupom.

V prípade týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili spôsob, akým budú títo poskytovatelia zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.

Nezabúdajte, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať v zariadeniach alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Takže ak sa rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie sa môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie, v ktorej sa poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Keď opustíte našu stránku alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov ani zmluvné podmienky nášho webu.

odkazy

Keď kliknete na odkazy na našich stránkach, môžu vás nasmerovať preč z našich stránok. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

ODDIEL 6 – BEZPEČNOSŤ

Aby sme chránili vaše osobné informácie, prijímame primerané opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy odvetvia, aby sme zaistili, že sa neprimerane nestratia, nezneužijú, nepristúpia k nim, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia. Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, tieto informácie sa zašifrujú pomocou technológie bezpečnej vrstvy soketu (SSL) a uložia sa so šifrovaním AES-256. Aj keď žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické úložisko nie je stopercentne bezpečný, riadime sa všetkými požiadavkami PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.

ODDIEL 7 – VOĽNÝ VEK

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste vo svojom štáte alebo provincii bydliska aspoň vo veku plnoletosti, alebo že ste vo vašom štáte alebo v provincii pobytu plnoletý a že ste nám dali súhlas s povolením ktorejkoľvek z vašich maloletých závislých osôb, aby mohli používať túto stránku.

ODDIEL 8 – ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich často kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich uverejnení na webovej stránke. Ak urobíme významné zmeny v týchto zásadách, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností (ak vôbec nejaké) používame a / alebo zverejňujeme. ono. Ak je naša spoločnosť získaná alebo zlúčená s inou spoločnosťou, vaše informácie sa môžu preniesť na nových vlastníkov, aby sme mohli naďalej predávať produkty alebo služby.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo vymazať akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho získať ďalšie informácie, kontaktujte nás na adrese https://www.wifiduoboost.sk/kontakt-sk/